06.07.2020

Czarnobyl podczas II wojny światowej (część 2)

Zdjęcie i wideo

Wyzwolenie Czarnobyla - 1943

 

Czas trwania operacji wojskowej wyzwolenia miasta Czarnobyl od nazistowskich najeźdźców, a także liczba ofiar, może być przykładem prowadzenia wojny przez sowieckich dowódców wojskowych. Walki o Czarnobyl trwały około dwóch miesięcy. W tym czasie Czarnobyl był kilkakrotnie wyzwalany przez wojska radzieckie i kilkakrotnie wojska wroga przerzucały je nad Prypeć. Powodem tak długiej kampanii wojskowej wyzwolenia miasta Czarnobyl jest, naszym zdaniem, słaba koordynacja i słabe zaopatrzenie wojsk sowieckich.

Bitwa o Czarnobyl rozpoczęła się na odległych podejściach do miasta. W dniach 24-25 września toczyły się krwawe bitwy o wioskę Gden, położoną 12 kilometrów na wschód, na lewym brzegu rzeki Prypeć. Tego dnia uparcie bronił 177. pułk piechoty 213. dywizji niemieckiej, wzmocniony czołgami. Przez pięć dni toczyły się bitwy w kierunku wsi Gden i Paryshev, a pod koniec 29 września oddziały 13. Armii dotarły do ​​rzeki Prypeć na południowy wschód od Czarnobyla. Miasto położone po drugiej stronie rzeki zostało ufortyfikowane przez wroga. Stworzył też solidną obronę wzdłuż zachodniego brzegu Prypeci. Oddziały 13. Armii rozpoczęły szturm na Czarnobyl w dniach 29-30 września 1943 r. Początek operacji okazał się na tyle udany, że oddział zwiadowców, wysłany w celu oceny pozycji wroga, z powodzeniem przekroczył rzekę Prypeć, zidentyfikował i zniszczył punkty ostrzału wroga i wkroczył do miasta z bitwą. Następnego dnia oddziały szturmowe wojsk radzieckich przekroczyły rzekę Usza i uderzyły w obronę wroga. Bojownicy oddziałów szturmowych pod dowództwem starszych poruczników Sedelnikowa i Kuźmina otworzyli ogień do okopów wroga. 1087. pułk piechoty rozwinął ofensywę i pod koniec 30 września rozpoczął bitwę o mocno ufortyfikowaną przez Niemców wieś Czerewacz.


W tym czasie nasza artyleria działała pomyślnie. Tak więc dowódca 8. baterii 34. Pułku Artylerii Gwardii 6. Dywizji Strzelców Czerwonego Sztandaru Gwardii Nikołaj Pawłowicz Bojko zdołał zmusić rzekę Prypeć, szybko posuwać się na północ do rzeki Uż, zmusić ją do ruchu na południowy zachód od Czarnobyla i blokować drogi ucieczki nazistów z miast. Wrogie pojazdy, jadące do miasta iz powrotem, znalazły się pod celnym ostrzałem sowieckich artylerzystów.
 

Tego samego dnia jeden z batalionów, posuwając się w kierunku Kalinowki, ominął nieprzyjaciela z prawej strony i zdobył wieś Nowoselki. Jego drugi batalion zajął Zalesie, a jeńców wzięto w Zamosz, który poinformował, że 56. niemiecka dywizja piechoty pospiesznie przemieszcza się w rejon Rudnego Veresnego.


Już 1 października wojska radzieckie zajęły Czarnobyl. Sukcesu nie udało się skonsolidować. Wojska niemieckie szybko przegrupowały się i rzuciły w Czarnobylu czołgi i zmotoryzowany sprzęt strzelecki. 3 października w rejonie Rudnia Iljinskiej pojawiło się do stu niemieckich czołgów, które szły w kierunku Czarnobyla.


Rankiem 4 października do stu niemieckich czołgów przy wsparciu piechoty i lotnictwa rozbiło formacje bojowe wojsk sowieckich. Po znacznym ubytku siły roboczej i sprzętu jeden pułk 148. Dywizji Piechoty wycofał się na północny wschód, podczas gdy dwa pozostałe pozostały w lesie, na tyłach wroga. Następnie niemieckie czołgi zaczęły posuwać się w kierunku Karpiłowki w Czarnobylu, omijając flankę i wchodząc na tyły 322. dywizji. W tym samym czasie do ataku na Czarnobyl od strony Czerewacza rzucono do dwóch pułków piechoty z 56. niemieckiej dywizji piechoty.


Mając wyraźną przewagę w sile roboczej, artylerii i absolutnej przewadze w czołgach (w wojskach sowieckich nie było czołgów na tym odcinku), naziści zaczęli taranować obronę, próbując ją pociąć na kawałki, a następnie zniszczyć przy jednoczesnym uderzeniu z różne kierunki. Do 9 października wojska sowieckie zostały odepchnięte na wschodni brzeg rzeki Prypeć.


W walkach o Czarnobyl brał udział jeden z najsłynniejszych niemieckich asów, Emil Lang, który przez całą swoją służbę brał udział w 403 bitwach powietrznych i zestrzelił 173 samoloty. Zestrzelił 144 samoloty w bitwach na froncie wschodnim i 29 samolotów na froncie zachodnim. Historycy zauważają, że ponad 28 samolotów na froncie zachodnim nigdy nie zostało zestrzelonych przez żadnego niemieckiego pilota.


Na niebie nad Czarnobylem zestrzelił ŁaGG-3 (samolot opracowany przez S.A. Ławoczkina, V.P. Gorbunowa i M.I. Gudkowa). Samolot został zestrzelony na wysokości 3000 metrów 4 listopada 1943 r. po 16 godzinach 7 minut.
Ciekawe, że w tym samym czasie, ale 3 minuty później, drugi ŁaGG-3 został zestrzelony na czarnobylskim niebie przez innego niemieckiego zabójcę Norberta Henninga

(Norbert Hannig). Według bazy danych Luftwaffe samolot został zestrzelony na wysokości 2500 metrów….
Niestety nie udało się ustalić nazwisk sowieckich pilotów walczących o wyzwolenie miasta Czarnobyl.
Po przegrupowaniu wojsk po nieudanej ofensywie 16 listopada 1943 r. wojska radzieckie nadal zajmowały miasto Czarnobyl. Dwóch Bohaterów Związku Radzieckiego P.K. Bayuk i Abdula Dukhambetov zginęli w bitwach o miasto, a dziesięciu Bohaterów Związku Radzieckiego zginęło podczas wyzwolenia regionu Czarnobyla.

 

Po wyzwoleniu Czarnobyla rząd sowiecki ogłosił mobilizację. Zgodnie z prawami czasu wojny, męska populacja okupowanych terytoriów została uznana za zdrajców Ojczyzny i bez szkolenia i broni została wrzucona do walki. Większość zmobilizowanych Czarnobyla zginęła w pierwszej bitwie na terytorium regionu Czarnobyla.

Dziś w mieście znajduje się Park Chwały, w którym znajdują się tablice pamiątkowe i pomniki ku czci wyzwolicieli miasta Czarnobyl.

+
Nie spiesz się, aby zamknąć stronę

Czy na pewno zapoznałeś się ze wszystkimi ofertami i promocjami naszej firmy?