30.05.2020

Strefa Czarnobyla wznawia prace

Zalecenia dotyczące zwiedzania strefy Czarnobyla podczas kwarantanny COVID 19Na koniec z przyjemnością ogłaszamy wspaniałe wieści! Strefa wykluczenia w Czarnobylu jest gotowa ponownie powitać poszukiwaczy przygód! Od poniedziałku 1 czerwca 2020 r. strefa wykluczenia wznowi pracę po przedłużającej się kwarantannie. Zgodnie z zarządzeniem Państwowej Agencji Zarządzania Strefą Wykluczenia na terenie Strefy Wykluczenia dozwolone jest przeprowadzanie imprez masowych, w tym wizyt w celu zapoznania się lub w prostym języku, te bardzo wyczekiwane wycieczki !


Ze względu na środki ostrożności podjęte podczas kwarantanny na terenie strefy wykluczenia, zasady dotyczące odwiedzin uległy znacznej zmianie. Poniżej przedstawiamy pełną listę REKOMENDACJI dotyczących zwiedzania.

Osoba towarzysząca prowadzi ćwiczenia dla gości swojej grupy zgodnie z zasadami używania ŚOI (środków ochrony indywidualnej).
W punkcie kontrolnym Dityatki przy wejściu do strefy zamkniętej zostanie przeprowadzony screening temperaturowy odwiedzających i osoby towarzyszącej. Osoby, których temperatura przekroczy 37,2 oraz osoby z objawami chorób układu oddechowego nie mogą przebywać w strefie zamkniętej. Jeśli taka osoba znajdzie się na pokładzie autobusu, grupa nie może wejść do strefy.
Zachowanie odległości do 1,5 metra między zwiedzającymi, zwłaszcza przy wsiadaniu do autobusu (autobus 18-miejscowy może przewozić nie więcej niż 8 osób, w autobusie 50-osobowym nie więcej niż 20 osób).
Przy wejściu do pojazdu musi znajdować się miejsce do leczenia rąk środkiem antyseptycznym.
Każdy gość, osoba towarzysząca i kierowca muszą nosić maski (w tym domowe), które zakrywają nos i usta danej osoby.
Pojazd musi być wyposażony w oddzielny pojemnik na zużyte ŚOI.
W okresie kwarantanny czas spędzony w strefie wykluczenia będzie ograniczony do 1 dnia.
Praca stołówek na terenie strefy zamkniętej będzie również ograniczona na okres kwarantanny (zalecamy zaopatrzenie się w suche racje żywnościowe i wodę).
Trasy ruchu i lokalizacje będą częściowo ograniczone (wieś Zalesie, miasto Czarnobyl, wieś Kopachi - bez wychodzenia z pojazdu. Wszystkie pozostałe lokalizacje pozostają bez zmian).
Podczas przybycia do punktu kontrolnego lub innego miejsca, duży tłum ludzi nie jest dozwolony. (pasażerowie nie powinni wychodzić z autobusu, jeśli w miejscu przebywają już goście z innych 2 grup.

Na naszej stronie CHERNOBYLADVENTURE.COM można zapoznać się ze wszystkimi szczegółowymi informacjami i zamówieniem: wycieczka do strefy wykluczenia Czarnobyla, miasta Prypeć, elektrowni jądrowej w Czarnobylu i radaru Duga-1; dwudniowa wycieczka z rozszerzonym programem zwiedzania obiektów Strefy Wykluczenia i noclegiem w mieście Czarnobyl lub w mieście Sławutycz; nocne zwiedzanie Prypeci i cmentarzyska techniki likwidatorskiej; wizyta w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, a także indywidualna wycieczka do strefy Czarnobyla w każdy dzień tygodnia. Do zobaczenia na wycieczce!

+
Nie spiesz się, aby zamknąć stronę

Czy na pewno zapoznałeś się ze wszystkimi ofertami i promocjami naszej firmy?