09.08.2020

Rama kontroli dozymetrycznej

Zdjęcie i wideo

Radiometr do zanieczyszczenia aktywnymi cząstkami betaBardzo często nasi goście mają pytanie, w jaki sposób odwiedzający strefę wykluczenia są monitorowani pod kątem skażenia radioaktywnego podczas opuszczania tej samej Strefy? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym artykule!


Dziś porozmawiamy o jednym z wielu urządzeń dozymetrycznych, a mianowicie o stanowiskach kontroli dozymetrycznej zainstalowanych przy wszystkich przegrodach sanitarnych w strefie Czarnobyla. Licznik RZB 04-04 (radiometr skażenia radionuklidami beta-aktywnymi) jest jednym z głównych punktów kontrolnych, które przechodzą nasi turyści przebywając w strefie Czarnobyla. Ta strasznie wyglądająca, ale bezproblemowa jak karabin szturmowy Kałasznikowa, radziecka instalacja przeznaczona do wykrywania aktywnych cząstek beta na skórze i zewnętrznej odzieży osoby. Z reguły instalacje takie zlokalizowane są przy wyjściu z pomieszczeń brudnych, przy wyjściu z pryszniców do strefy wolnej, przy wyjściu z pomieszczeń kontroli sanitarnej, przy wejściu do szaf lub jadalni.


Na przykładzie strefy Czarnobyla podpowiemy dokładnie, gdzie znajdują się te regały i jaka jest zasada ich działania.

Nasi turyści przed jedzeniem spotykają się z licznikiem kontroli dozymetrycznej nr 1 przy wejściu do stołówki na terenie elektrowni jądrowej w Czarnobylu.
Dalej jest licznik nr 2 przy wyjściu ze strefy dziesięciokilometrowej na terenie punktu kontrolno-dozymetrycznego „Lelew”.
A ostatni licznik kontrolny znajduje się przy wyjściu ze Strefy Wykluczenia na terenie punktu kontrolno-dozymetrycznego Dityatki.

Punkty kontrolne RZB mogą również spotkać się w punkcie kontrolnym Semikhody przed wejściem do specjalnego pociągu oraz przy wyjściu z ZSR strefy ścisłego reżimu (wyjście ze „złotego korytarza”, ChNPP) przed pomieszczeniem kontroli sanitarnej. Analogi takich stojaków kontroli promieniowania można znaleźć na terenie stołówek w mieście Czarnobyl.


Przyjrzyjmy się teraz bliżej, jak działają.
Sam stojak wykonany jest w formie ramy przypominającej nieco wykrywacz metalu na lotnisku. Obudowa prezentowana jest z dwóch ramek i podstawy z jednostkami detekcyjnymi oraz jednostką przetwarzania informacji, zamontowaną w typowej obudowie. Na podstawie znajduje się od 12 do 16 jednostek detekcyjnych, czyli sensorów wychwytujących cząstki beta. Ponadto stojak jest wyposażony w panel wyświetlacza, który pokazuje obszary ciała. Stanowisko wyposażone jest w alarmy świetlne i dźwiękowe, które informują o przekroczeniu zadanego progu.


Stojak RZB jest w rzeczywistości dość prosty w użyciu.

Aby dokonać pomiaru należy stanąć na czujnikach kontrolnych podeszw butów zwróconych w stronę panelu wskaźników; przesuń ruchomy panel do siebie, aż się zatrzyma; połóż dłonie dłońmi na jednostkach wykrywających. Następnie powinien włączyć się sygnał „POMIAR”. Po jego pojawieniu się po około 4-5 sekundach pojawi się sygnał „CLEAN” lub „DIRTY”.
Gdy pojawi się sygnał „CLEAN”, zamek otworzy się, lekko przesuń zaczep i wyjdź z urządzenia. Jeżeli po wyjściu ze stojaka zamek prętowy nie zamyka się, zamknij go lekko naciskając pręt.
Gdy pojawi się sygnał „BRUDNY”, zidentyfikuj zanieczyszczony obszar na panelu wyświetlacza, przesuń ruchomy panel i wróć, aby wymienić lub odkazić ubrania, buty lub odkazić skórę.

+
Nie spiesz się, aby zamknąć stronę

Czy na pewno zapoznałeś się ze wszystkimi ofertami i promocjami naszej firmy?