01.08.2020

JV "Kompleks"

Zdjęcie i wideo

Przedsiębiorstwo specjalne „Kompleks”
 

JV „Kompleks”, a raczej specjalne przedsiębiorstwo „Kompleks” zostało utworzone jako jednostka zajmująca się dekontaminacją terenów i wyposażenia terenu przemysłowego elektrowni jądrowej w Czarnobylu i okolic. Początkowo miejsce jego pobytu określano w mieście Czarnobyl na terenie przedsiębiorstwa rolniczego do naprawy sprzętu. Ale nieco później przedsiębiorstwo JV "Kompleks" zostało przeniesione do dawnego miasta energetyków - Prypeci. To dzięki wysiłkom pracowników Komplex JV opracowano plany i strategie odkażania byłej fabryki Jupiter na potrzeby Spetsatom.


JV „Kompleks” składał się z kilku dywizji, które zajmowały się sprzątaniem różnych obiektów i terytoriów.

Warsztaty dekontaminacji terytoriów
Warsztat dekontaminacji budynków i budowli
Warsztat odkażania sprzętu
Warsztaty dla SIR do specjalnych prac inżynieryjnych (w tym warsztacie zlokalizowano laboratoria do tworzenia i programowania specjalnej robotyki do dekontaminacji terytoriów elektrowni jądrowej w Czarnobylu)


Oprócz oczyszczania terytoriów, JV „Kompleks” obejmował pododdziały, które zajmowały się sadzeniem i selekcją różnych roślin, które mogły odkazić tereny rolnicze.

Nieco później, w 1988 r., JV „Kompleks” obejmował pododdział, który testował cały sprzęt stworzony w różnych instytutach badawczych ZSRR. Po testach cały sprzęt został wykorzystany do dalszych prac przy dekontaminacji terytoriów i obiektów w Strefie Wykluczenia.


W skład JV „Kompleks” wchodziło również przedsiębiorstwo z miasta Czelabińsk, którego specjaliści prowadzili badania na terenie szklarni w szóstej dzielnicy miasta Prypeć i monitorowali ryby w chłodni ChNPP. Na terenie szklarni uprawiano różne odmiany ogórków, ziół i kwiatów. Głównym zadaniem pionu było znalezienie najlepszych opcji roślin, które najlepiej nadałyby się do tłumienia pyłu na terenach rolniczych.


Jedną z głównych postaci, a później dyrektorem specjalnego przedsiębiorstwa „Kompleks” od momentu jego powstania, była dość znana osoba w wąskich kręgach - Walery Michajłowicz Starodumow. W latach 1986-90 rozdz. inżynier, zastępca. reż. do dekontaminacji. W pierwszym roku likwidacji skutków wypadku był członkiem grupy dozymetrystów (konsultant i likwidator robotów odkażających). Pracował w obszarze pól wysokiego promieniowania (ze względu na awarię obwodów elektronicznych robotów). Sprawdzając na sobie możliwość skorzystania ze środków ochrony osobistej żołnierzy, wyszedł na dach 3 jednostki, na pola o wydajności 200-400 R/h, aby ocenić udział twardego promieniowania beta w całkowitej dawce wew. narażenie i określenie niezbędnego wyposażenia ochronnego. Jeden z 3 likwidatorów, którzy podnieśli flagę na rurze IV bloku energetycznego na cześć zakończenia I etapu dekontaminacji powłok i uruchomienia I bloku energetycznego ChNPP.

+
Nie spiesz się, aby zamknąć stronę

Czy na pewno zapoznałeś się ze wszystkimi ofertami i promocjami naszej firmy?