25.07.2018

Tajna informacja o wypadku w Czarnobylu

Zdjęcie i wideo

Wszystkie doniesienia o katastrofach technologicznych w ZSRR zostały starannie ukryte przez siły 6. Głównej Dyrekcji KGB, która była odpowiedzialna za bezpieczeństwo przemysłowe i kontrwywiad gospodarczy. Katastrofa w Czarnobylu nie była wyjątkiem i ze względu na ogromną skalę wypadku dane na jej temat zostały ukryte nie tylko przed narodem sowieckim, ale także przed społecznością międzynarodową.
KGB stale wysyłało do szefów różnych działów i przedsiębiorstw zaangażowanych w likwidację konsekwencji wypadku, którego ujawnienie było zabronione. Listy te zostały podpisane wszystkim pracownikom przez specjalne oddziały w miejscu pracy. Najbardziej kompletna lista zakazanych tematów do dyskusji powstała już w lipcu, kiedy prace nad likwidacją konsekwencji wypadku osiągnęły szczyt.

N.B. Administracja budowlana nr 605 zbudowała obiekt Shelter.

Wykaz informacji, które należy sklasyfikować w kwestiach związanych z wypadkiem w bloku 4 elektrowni jądrowej w Czarnobylu
1. Informacje ujawniające prawdziwe przyczyny wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu 4

Potajemnie

2. Pełne informacje na temat charakteru szkody oraz zakresu uszkodzenia sprzętu i systemów bloku energetycznego i elektrowni jądrowej

Do użytku oficjalnego
3. Informacje o wartościach i składzie mieszaniny wyrzuconej podczas wypadku.

Potajemnie

4. Podsumowanie informacji o sytuacji radiacyjnej, zawierające charakterystykę zanieczyszczenia w pomieszczeniach elektrowni jądrowej i w strefie 30 km.

Potajemnie

5. Informacje o wynikach poszczególnych pomiarów środowiska promieniowania i izotopu

skład gleby, wody itp.

 

Do użytku oficjalnego
Te same informacje w całym kraju, republice, regionie.

Potajemnie

6. Informacje na mapach topograficznych o sytuacji radiacyjnej w obszarach zanieczyszczenia.

Potajemnie

7. Podsumowanie zakresu prac związanych z odkażaniem w celu wyeliminowania konsekwencji wypadku, a także prac nad usuwaniem niebezpiecznych elementów promieniowania.

Potajemnie

8. Informacje na temat oceny sanitarno-higienicznej systemów zbierania, przetwarzania, usuwania i usuwania niebezpiecznych elementów radiacyjnych.

Potajemnie

9. Informacje o nowych skutecznych środkach i metodach odkażania.

Potajemnie.

10. Informacje o aktualnym stanie rdzenia reaktora, ujawniające możliwość penetracji wytwarzających ciepło fragmentów pod płytą podstawową, radioaktywności wchodzącej do warstw wodonośnych, niebezpiecznych uwolnień radionuklidów do środowiska itp.

Potajemnie

11. Podsumowanie skażenia radioaktywnego zasobów naturalnych, żywności i pasz powyżej maksymalnego dopuszczalnego stężenia.

Potajemnie.

12. Informacje o stopniu zniszczenia osób w elektrowniach jądrowych, w połączeniu z informacjami o charakterze ich działalności i charakterystyce wypadku.

Potajemnie.

13. Podsumowanie informacji na temat narażenia personelu zakładu, personelu naprawczego zaangażowanych organizacji i społeczeństwa.

Potajemnie

14. Uogólnione informacje na temat występowania wszystkich form choroby popromiennej osób narażonych podczas wypadku i eliminacji jego konsekwencji.

Potajemnie.

15. Informacje na temat masowego zatrucia i chorób epidemicznych związanych z wypadkiem.

Potajemnie

16. Informacje o wynikach leczenia nowymi metodami lub środkami choroby popromiennej.

Potajemnie

17. Informacje o wynikach działań medycznych i zapobiegawczych związanych z wypadkiem.

Potajemnie.

18. Podsumowanie ocen środowiskowych konsekwencji awarii.

Potajemnie

19. Informacje ujawniające szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące ochrony elektrowni jądrowej w Czarnobylu, jednostka 4, a także informacje na temat prac konserwatorskich w blokach 1, 2 i 3.

Do użytku oficjalnego (do momentu decyzji o otwartej publikacji)
20. Informacje ujawniające dane planowane lub sprawozdawcze na temat wielkości prac budowlanych i instalacyjnych dotyczących inwestycji kapitału państwa w celu konserwacji elektrowni jądrowej w Czarnobylu nr 4

Potajemnie

21. Informacje ujawniające dane planowane lub sprawozdawcze dotyczące wielkości prac budowlanych i instalacyjnych dotyczących inwestycji kapitału państwa w celu konserwacji elektrowni jądrowej w Czarnobylu nr 4.

22. Informacje podsumowujące charakteryzujące stan prac budowlanych i instalacyjnych w zakresie konserwacji elektrowni jądrowej w Czarnobylu nr 4

23. Informacje o funduszu wynagrodzeń na kontraktowanie w budowie kapitału działu budowlanego nr 605

24. Podsumowanie zatrudnienia kierownictwa budowy nr 605

25. Informacje o liczbie pracowników zatrudnionych do pracy w warunkach podwyższonego poziomu promieniowania.

26. Podsumowanie informacji na temat nazw organizacji, ich przynależności do wydziałów, liczby pracowników zaangażowanych w pracę w celu wyeliminowania konsekwencji wypadku.

+
Nie spiesz się, aby zamknąć stronę

Czy na pewno zapoznałeś się ze wszystkimi ofertami i promocjami naszej firmy?