CHERNOBYL ADVENTURE

 

Niezawodny licencjonowany organizator wycieczek, który od kilku lat prowadzi wycieczki do strefy wykluczenia w Czarnobylu. Wykaz dokumentów: Licencja (zarządzenie DART z dnia 02.02.2021 nr 04), „Specjalne zezwolenie na prowadzenie działalności turystycznej” w CEZ oraz „Świadectwo na znak towarów i usług nr 273381”, wydane zgodnie z Ustawa Ukrainy „O ochronie praw do znaku towarowego i usługowego”.