Podróż do Czarnobyla, Prypeci, do Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej

 

– jest to doskonała alternatywa dla nudnego banalnego leżenia na plaży morskiej lub nawet na wybrzeżu oceanu. Kraje egzotyczne przestały przynosić pożądany efekt, ponieważ nie zapewniają odpowiedniego poziomu adrenaliny we krwi.

 
 

W zaistniałej sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się być wycieczka «Chernobyl adventure» – ekstremalna wyprawa bez potrzeby wyjazdu poza granice własnego kraju. Praktyka pokazuje, że wiele osób nawet nie rozważa takiej opcji, i tu się mylą. Nasza agencja pomaga zorganizować prawdziwie niezapomnianą wycieczkę, podczas której nie musisz wydawać dużych pieniędzy, a podróż nie zajmie wiele czasu.

 

Czy nie jest to zakazane przez prawo?

Wśród ludności panuje stereotypowe przekonanie, że podróż do Strefy Wykluczenia jest nielegalna, teren ten jest ogrodzony drutem kolczastym, a odwiedzają go tylko stalkerzy.

W rzeczywistości sytuacja co do tego już dawno uległa radykalniej zmianie. W dniu dzisiejszym, odwiedzanie Strefy jest dozwolone, ale z pewnymi ograniczeniami. Na przykład, wyprawa „na dziko” na wycieczkę do Czarnobyla swoim własnym samochodem w dniu dzisiejszym jest niemożliwa bez otrzymania specjalnego zezwolenia organu nadzorczego. Ale grupy turystyczne, organizowane przez naszą agencję, są przepuszczane bez żadnych problemów i opóźnień, trasy i algorytmy działań są od dawna wypracowane i sprawdzone w praktyce.

 

Komu jeszcze zakazana jest podróż do strefy?

Do Strefy Wykluczenia zabroniony jest wstęp:

 • osób nieletnich w wieku poniżej 18 lat;

 • osób będących w stanie odurzenia alkoholowego lub narkotykowego;

 • osób z bronią;

 • osób bez paszportu (wewnętrznego lub zagranicznego);

 • osób nie posiadających specjalnego zezwolenia (nasza firma dokonuje przygotowania wszystkich zezwoleń);

 • osób bez ubezpieczenia (nasza firma sporządza polisę ubezpieczeniową dla każdego uczestnika).

Musimy tu jednak wspomnieć o jeszcze jednym ważnym aspekcie zakazującym. Zabrania się wynoszenia z terenu Strefy Wykluczenia podniesionych z ziemi lub znalezionych pamiątek. Takie działanie jest równoważne z przemieszczeniem składników i substancji radioaktywnych. 

 

A czy jest to niebezpieczne?

Wycieczka do Strefy Wykluczenia w Czarnobylu nie niesie żadnego ryzyka.

Dawka promieniowania otrzymana w ciągu jednego dnia w Strefie Wykluczenia w Czarnobylu jest w przybliżeniu równa:

- dawce uzyskiwanej w ciągu jednej godziny lotu samolotem;

- dawce 15-krotnie niższej od tej, którą osoba otrzymuje podczas jednego badania rentgenowskiego klatki piersiowej;

- dawce 700 razy niższej niż otrzymana podczas jednego wykonania tomografii komputerowej głowy.

 

Wyprawa do Czarnobyla nie niesie zagrożenia radiacyjnego z tego prostego powodu, że na zdecydowanej większości terytorium Strefy promieniowanie radioaktywne przebywa w granicach normalnych parametrów, które nie stanowią zagrożenia dla człowieka w ciągu czasu tam spędzonego. Po opuszczeniu Strefy Wykluczenia, turyści a także ich rzeczy są poddawani obowiązkowej kontroli dozymetrycznej.

W okolicach Czarnobyla nadal istnieją miejsca, gdzie promieniowanie jest na niebezpiecznym poziomie. Ale te miejsca są dobrze znane organizatorom i znajdują się daleko od tras ruchu grup turystycznych. Także z tego powodu wyprawę do Prypeci lepiej zamawiać w sprawdzonych i wiarygodnych agencjach turystycznych, do których należy również i nasza agencja. 

 

Niektóre przepisy dotyczące bezpieczeństwa

Dla wszystkich podróżnych zostały wypracowane jednolite zasady, których przestrzeganie zminimalizuje każde istniejące ryzyko. Spośród nich warto wyróżnić następujące:

 • Należy nosić odzież zamkniętą z gęstej tkaniny.

 • W strefie zamkniętej nie wolno siadać na gołej ziemi, a szczególnie leżeć na niej.

 • Wodę pitną, torby, plecaki i inne rzeczy należy trzymać wysoko nad ziemią, ponieważ zakażenie następuje głównie w wyniku kontaktu z piaskiem, glebą, zwłaszcza z asfaltem.

 • Fotografowie, którzy zdecydowali się uczestniczyć w wycieczce do Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, muszą przygotować specjalne podłoża pod statyw i inne swoje urządzenia.

 • Należy unikać użycia rąk do badania otaczającej rzeczywistości, korzystaj z oczu. Dotykanie pojedynczych skażonych przedmiotów skutkuje otrzymaniem dodatkowej dawki promieniowania, niegroźnej samej w sobie, ale w sumie, przy aktywnym użyciu rąk, można zgromadzić dużą dawkę.

 • Kategorycznie zabronione jest jedzenie jagód i innych owoców, bez względu na to, jak apetycznie i pięknie wyglądają. Jest to ostatnia rzecz, na którą mógł by się zdecydować turysta. 

 • Zabrane z sobą jedzenie należy spożywać w autobusie lub w pomieszczeniach specjalnie wyznaczonych do tego celu.

 • Nie należy używać lokalnej wody do umywania się, nawet jeśli jest to świeża, chłodna rosa.

 • Nie należy bać się lokalnych dzikich i udomowionych zwierząt (ich młodych), ale warto na nie uważać. Nie jest zalecane karmienie zwierząt, aby nie przyzwyczajały się one do ludzi jako źródła pożywienia.

 • Pamiętaj, że w pobliżu zawsze przebywa doświadczony przewodnik, który podpowie właściwą decyzję, działanie, zachowanie.

 

Przestrzeganie tych prostych zasad pomoże uniknąć ewentualnych problemów, zarówno w czasie podróży, jak i po jej zakończeniu. 

+
Nie spiesz się, aby zamknąć stronę

Czy na pewno zapoznałeś się ze wszystkimi ofertami i promocjami naszej firmy?