Публічна оферта ТОВ "Чорнобиль Адвенчер"

Це наш основний документ в якому ви можете знайти предмет оферти і відповідальність сторін. Він регулює наші відносини з клієнтом з надання послуг при організації турів в Чорнобильську зону.

Також, на цій сторінці ви зможете знайти всю юридичну інформацію з офіційних реєстрів про нашу компанію CHERNOBYL ADVENTURE®

Якщо у вас залишаться питання або зауваження з приводу умов надання послуг звертайтеся на нашу e-mail адресу: tour@chernobyladventure.com

або за телефонами:

+38(044)229-29-33

+38(050)900-29-33

 
 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ІНТЕРНЕТ РЕСУРСУ CHERNOBYLADVENTURE.COM
 

Договір надання послуг з відвідувань Чорнобильської зони відчуження


1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ


В даній оферті, якщо з контексту не випливає іншого, нижченаведені терміни мають наступне значення:


1.1.    Оферта – даний Договір надання послуг (в подальшому Оферта або Договір) з використанням інтернет ресурсу chernobyladventure.com, адресований будь-якій фізичній чи юридичній особі, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://chernobyladventure.com/public_offer

1.2.    Опублікування - розміщення тексту цієї Оферти в його останній діючій редакції у вільному доступі в мережі Інтернет;

1.3.    Виконавець – інтернет ресурс chernobyladventure.com,ТОВ “Чорнобиль Адвенчер”, код ЄДРПОУ 42723028. Терміни  chernobyladventure.com, ТОВ “Чорнобиль Адвенчер”, Виконавець рівнозначні між собою і мають рівну юридичну силу;

1.4.    Клієнт, Замовник – будь-яка фізична чи юридична особа, група осіб, яка уклала Договір із Виконавцем шляхом Акцепту Оферти, і за замовленням якої ТОВ “Чорнобиль Адвенчер” надає послуги відповідно до умов Оферти;

1.5.    Сторони - Клієнт і Виконавець разом, а кожен окремо - Сторона;

1.6.    Акцепт Оферти – повна і беззастережна згода Замовника на прийняття умов Оферти. Оферта вважається акцептованою Замовником з моменту оформлення Замовником замовлення на інтернет ресурсі chernobyladventure.com,чим підтверджується прийняття всіх без виключення умов Оферти. Вчинення акцепту Клієнтом цієї Оферти проводиться добровільно і є рівнозначним укладенню письмового Договору.
 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


2.1.    Ця Оферта регламентує умови і порядок надання послуг з відвідування Чорнобильської зони відчуження представниками громадськості, а також права та обов'язки, що виникають в зв'язку з цим у Замовника та Виконавця. За потреби Клієнту можуть бути надані додаткові послуги з організації тимчасового проживання, оренди дозиметричних пристроїв, харчування за умовами, які узгоджуються окремо та не входять до складу послуг з відвідування  Чорнобильської зони відчуження.  

2.2.    Оферта визначає всі суттєві умови Договору між Виконавцем та Замовником про використання системи реєстрації та оплати інтернет ресурсу chernobyladventure.com, отримання інформаційних, туристичних, посередницьких та інших послуг за цим Договором.  Оферта надає  право Виконавцю обробляти, зберігати особисті дані Клієнта і передавати їх у формі офіційного звернення до Державного агентства з управління Зоною відчуження або в ДСП ЧАЕС для організації відвідування Чорнобильської зони відчуження та ДСП ЧАЕС в складі групи громадськості для ознайомлення з наслідками катастрофи на Чорнобильській АЕС.

2.3.    Оферта розміщується в мережі Інтернет на сайті Виконавця і регламентує використання системи chernobyladventure.com для реєстрації та оплати послуг, що надаються ТОВ “Чорнобиль Адвенчер”,. для участі у відвідуваннях Чорнобильської зони відчуження представниками громадськості.

2.4.    Надання послуг здійснюється виключно на умовах цієї Оферти і лише у разі повного і беззастережного прийняття умов цієї Оферти Клієнтом (акцепту Оферти). Частковий акцепт або акцепт на інших умовах не допускається. 

2.5.     Скориставшись системою реєстрації та оплати послуг на інтернет ресурсі chernobyladventure.com, Клієнт автоматично добровільно погоджуєтеся з усіма пунктами умов і положень даної публічної Оферти в повному обсязі.

2.6.    Умови цієї Оферти рівні для всіх Клієнтів, не залежно від форми оплати.

2.7.    Погоджуючись з умовами Оферти, відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 р., Клієнт визнає, погоджується надати і добровільно надає Виконавцю свої персональні дані, а рівнозначно з цим і персональні дані третіх осіб, які зазначаються Клієнтом  протягом  користування послугами Виконавця.  Термін використання наданих персональних даних безстроковий. Клієнт гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в замовленні, є добровільно наданими ними і третіми особами, і всі ці особи ознайомлені і згодні з Офертою.

2.8.    Клієнт добровільно надає ТОВ “Чорнобиль Адвенчер” право:

2.8.1.    використовувати контактні дані Клієнта для зв'язку і спілкуванням між Клієнтом та Виконавцем, а також для інформаційних і рекламних розсилок за допомогою sms, e-mail, push - повідомлень;

2.8.2.    вносити, обробляти і безстроково зберігати особисті дані Клієнта за допомогою бази даних інтернет ресурсу chernobyladventure.com;

2.8.3.    обробляти особисті і персональні дані Клієнта для передачі їх в Державне агентство з управління зоною відчуження та ДСП ЧАЕС. Особисті дані Клієнта не передаються третім особам і використовуються виключно для підготовки офіційного звернення.

2.9.     Погоджуючись з умовами оферти, Клієнт:

2.9.1.    підтверджує відсутність у нього медичних чи інших протипоказань для відвідування Чорнобильської зони відчуження;

2.9.2.    погоджується дотримуватися Правил відвідування Чорнобильської зони відчуження, дотримувати норм радіаційної безпеки, виконувати вимоги і вказівки супроводжуючої особи;

2.9.3.    відмовляється від претензій до Виконавця в разі отримання зовнішньої, внутрішньої дози, поверхневого забруднення тіла або особистих речей, які перевищують санітарні норми України для цивільного населення.


3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ


3.1.    Предметом Оферти є інформаційні, туристичні, посередницькі та інші послуги, які надаються Виконавцем за замовленням Клієнта з метою відвідування Чорнобильської зони відчуження. При наданні послуг Клієнт надає Виконавцю особисті персональні дані за допомогою системи реєстрації інтернет ресурсу chernobyladventure.com, які використовуються Виконавцем для обробки, зберігання та передачі в Державне агентство з управління Зоною відчуження та ДСП ЧАЕС інформації для організації Клієнту офіційного відвідування Чорнобильської зони відчуження та ДСП ЧАЕС в складі представників громадськості.


4. УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ


4.1.    До відвідування Чорнобильської зони відчуження допускаються Клієнти віком не молодше 18 років. Дозволяється відвідування Чорнобильської зони відчуження в день виконання повних 18 років. 

4.2.     Для відвідування зони відчуження Клієнт повинен зареєструватися на інтернет ресурсі chernobyladventure.com. У формі реєстрації Клієнт обов'язково заповнює наступні поля - прізвище та ім'я, громадянство, дата народження, номер паспорта, контактний телефон та e-mail адресу. Обов'язкові поля заповнюються відповідно до паспорту, закордонного паспорту, ID карти Клієнта англійською, українською або російською мовою. 

4.3.     Натискаючи кнопку "Зареєструвати та перейти до оплати" Клієнт акцептує Оферту та підтверджує згоду на обробку, використання і зберігання особистих персональних даних відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних. Натисканням на кнопку "Зареєструвати та перейти до оплати" Клієнт гарантує те, що повністю ознайомився з текстом цієї Оферти і приймає всі її пункти та положення без будь-яких виключень.

4.4.    Підтвердженням реєстрації є оплата послуг через інтернет ресурс chernobyladventure.com або фінансову установу, і отримання на вказаний Клієнтом e-mail адрес чеку та листа-підтвердження про успішну оплату від системи електронних платежів та ресурсу chernobyladventure.com.

4.5.    Допускається внесення додаткових або змін раніше зазначених Клієнтом персональних даних через звернення Клієнта до служби підтримки інтернет ресурсу chernobyladventure.com, але не пізніше ніж за 12 годин до передбачуваної дати відвідування зони відчуження.

4.6.    Виконавець знімає з себе всі зобов'язання за цим Договором перед Клієнтом у наступних випадках:

4.6.1.    зазначенні Клієнтом або його представниками невірних, завідомо неправдивих або шахрайських персональних даних;

4.6.2.    зазначенні Клієнтом або його представниками не актуальне контактних даних при реєстрації.

4.7.    У разі зазначення невірних персональних даних при реєстрації Виконавець не гарантує проходження Клієнтом паспортного контролю на контрольно-пропускних пунктів Чорнобильської зони відчуження в день відвідин.


5. ОПЛАТА ПОСЛУГ


5.1.    Після успішної реєстрації Клієнта внесення передоплати або оплати за послуги є обов'язковим. Послуги Виконавця оплачуються Клієнтом за допомогою систем електронних платежів FONDY (ТОВ «Елаенс»), на розрахунковий рахунок Виконавця в банку, через POS термінал, готівкою або іншим способом запропонованим Виконавцем. 

5.2.    Клієнт має право вибрати зручний для нього варіант і спосіб оплати із запропонованих Виконавцем. При виборі способу оплати за допомогою систем електронних платежів FONDY (ТОВ «Елаенс») , посилання на оплату буде активним протягом 3 діб від дати формування замовлення. У разі відсутності оплати у зазначений термін, посилання на оплату послуги буде вимкнено та замовлення буде автоматично видалене системою.

5.3.    У разі внесення лише передоплати при реєстрації, залишок суми замовлення необхідно оплатити Виконавцю або представнику Виконавця в день відвідин на місці подачі транспорту готівкою без здачі.

5.4.    При оплаті на розрахунковий рахунок Виконавця в банку, платіж повинен бути внесений і перерахований за 12 годин до дати відвідування, якщо відсутні інші обставини або вимоги до оплати послуг Виконавця.

5.5.    Платіж визнається вчиненим Клієнтом в момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи або в момент оплати готівкових грошових коштів Виконавцю. 

5.6.    Для групових відвідувань за графіком у календарі системи сайту chernobyladventure.com:

  • 5.6.1.    при реєстрації не пізніше ніж за 30 днів до дати відвідування передоплата виконується Клієнтом протягом 168 годин після розміщення замовлення через систему сайту chernobyladventure.com, або не пізніше, ніж за 12 годин до дати відвідування, якщо замовлення було сформовано через службу підтримки;
  • 5.6.2.    при реєстрації від 29 до 4 днів до дати відвідування передоплата виконується Клієнтом протягом 72 годин після розміщення замовлення через систему сайту chernobyladventure.com, або не пізніше, ніж за 12 годин до дати відвідування, якщо замовлення було сформовано через службу підтримки;
  • 5.6.3.    при реєстрації пізніше ніж за 3 дні до дати відвідування передоплата або оплата виконується Клієнтом протягом 24 годин після розміщення замовлення через систему сайту chernobyladventure.com, або не пізніше, ніж за 12 годин до дати відвідування, якщо замовлення було сформовано через службу підтримки.

5.7.    Для групових відвідувань оплата в день відвідин вноситься Клієнтом лише за присутніх учасників групи відвідування зони відчуження.

5.8.    Для приватних відвідувань відповідно до графіка зазначеного Клієнтом при реєстрації:

  • 5.8.1.    при реєстрації за 30 днів до дати відвідування передплата сплачується Клієнтом протягом 168 годин;
  • 5.8.2.    при реєстрації від 29 до 4 днів до дати відвідування передоплата  сплачується Клієнтом протягом 72 годин;
  • 5.8.3.    при реєстрації менш ніж за 3 дні до дати відвідування передоплата сплачується Клієнтом протягом 24 годин, але не пізніше ніж за 12 годин до початку доби дня відвідування.

5.9.    Для приватних відвідувань оплата в день відвідин вноситься Клієнтом в повному обсязі за всіх раніше зареєстрованих учасників без винятку.

5.10.    Виконавець в винятковому порядку має право вимагати від Клієнта внесення оплати або передоплати в більш короткий термін ніж зазначено в умовах цього Договору.

5.11.    У разі відсутності підтвердження успішного платежу і зарахування коштів на рахунок, Виконавець має право відмовити Клієнту в наданні послуг і анулювати реєстрацію Клієнта на відвідування Чорнобильської зони відчуження.

5.12.    Виконавець має право змінювати правила, способи та варіанти оплати своїх послуг без повідомлення Клієнтів, партнерів, агентів, контрагентів і третіх осіб.

5.13.    Всі витрати, податки і комісії, які виникають при використанні платіжних систем, послуг банків або інших фінансових структур для внесення оплати послуг Виконавця оплачує Клієнт.


6. ПЕРЕНЕСЕННЯ ДАТИ ВІДВІДУВАННЯ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ


6.1.    У разі зміни або перенесення дати відвідування і отримання послуг з ініціативи Клієнта, останній зобов'язується повідомити про це Виконавця в найкоротший термін, але не пізніше ніж за 12 годин до раніше вказаної дати відвідування.

6.2.    За перенесення дати відвідування з Клієнта стягується комісія:

6.2.1.    при перенесенні за 30 днів до раніше зазначеної дати відвідування з Клієнта не стягується додаткова комісія:

  • 6.2.2.    - при перенесенні у період від 29 до 3 днів до раніше зазначеної дати відвідування з Клієнта стягується додаткова комісія в розмірі 5% від суми замовлення;
  • 6.2.3.    - при перенесенні за 3 дні до раніше зазначеної дати відвідування з Клієнта стягується додаткова комісія в розмірі 25% від суми замовлення;
  • 6.2.4.    - при перенесенні за 1 день до раніше зазначеної дати відвідування з Клієнта стягується додаткова комісія в розмірі 25% від суми замовлення;
  • 6.2.5.    - при перенесенні в день дати відвідування з Клієнта стягується додаткова комісія в розмірі 100% від суми замовлення.

6.3 У випадку зміни, перенесення дати відвідування і надання послуг з ініціативи Виконавця, він зобов'язується повідомити про це Клієнта в найкоротший термін, але не пізніше ніж за 6 годин до початку доби дня відвідування. У випадку якщо не вдається зв'язатися з Клієнтом за вказаними ним контактним даними, зобов'язання щодо повідомлення з боку Виконавця вважаються повністю виконаними.

6.4 Виконавець не несе відповідальність за додаткові витрати і витрати Клієнта в разі узгодженого Сторонами перенесення дати відвідування і надання послуг з боку Клієнта або Виконавця.

6.5 Перенесення дати відвідування зони може бути з причини погіршення погодних умов, які не дають змоги відвідати зону відчуження. В такому випадку перенесення дати, комісія з Клієнта не утримується, а Виконавець повідомляє Клієнта у найкоротший термін, який можливий враховуючи зазначені вище обставини. 

6.6 Виконавець обов'язково повідомляє учасників відвідування про місце зборів, забезпечує транспортом та обов'язково забезпечує супроводжуючою особою для відвідування зони відчуження. 

6.7 Послуги вважаються виконаними повністю в момент надання транспорту до місця зборів та супроводжуючої особи для відвідування зони відчуження.


7. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ


7.1 Повернення коштів Клієнту здійснюється в безготівковій або готівковій формі в національній валюті України (гривні) або її еквіваленті, за середньоринковим курсом покупки на дату транзакції, на банківський, картковий, розрахунковий рахунок або особисто Клієнту протягом 7 банківських днів.

7.2 Всі витрати, комісії та витрати, пов'язані з переказом коштів між рахунками, банківськими, брокерськими або іншими фінансовими витратами, що виникають при поверненні коштів, несе Клієнт.

7.3 Виконавець утримує комісію в розмірі 5% від суми передоплати або оплати за надані або ненадані послуги в разі відмови і повернення коштів за вимогою Клієнта. 

7.4 У разі відмови Клієнта від послуг, останньому повертаються кошти за вирахуванням комісії:

7.4.1    у разі відмови за 30 днів до дати відвідування - утримується 5% комісія від суми передоплати;

7.4.2 при відмові у період від 29 до 3 днів до дати відвідування - утримується 5% комісія від суми передоплати;

7.4.3 при відмові за 3 дні до дати відвідування - утримується 10% комісія від суми передоплати;

7.4.4    при відмові за 24 години до дати відвідування - утримується 25% комісія від суми передоплати;

7.4.5    при відмові за 12 годин до дати відвідування - утримується 50% комісія від суми передоплати; 

7.4.6    при відмові в день відвідин - утримується повна сума передоплати.

7.5 У разі відмови Клієнта від відвідин, неявки та/або запізнення Клієнта в день відвідин на місце зборів та подачі транспорту, сума передоплати не повертається. В такому випадку послуги з боку Виконавця вважаються повністю виконаними.

7.6. При відмові Клієнта від відвідування на підставі незгоди Клієнта з умовами цієї Оферти після її акцепту та повної чи часткової сплати послуг, кошти Клієнту не повертаються. 

7.7 У разі виявлення помилки, невідповідностей під час перевірки документів у Клієнта в день відвідин на місці подачі транспорту Виконавець не гарантує проходження режимного контролю Клієнтом на в'їзді в Чорнобильську зону відчуження. В такому випадку передоплата послуг не повертається, послуги з боку Виконавця вважаються повністю виконаними.

7.8 У разі явки Клієнта в день відвідування на місце подання транспорту в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння, у відвідуванні зони відчуження такому Клієнту буде відмовлено. В такому випадку сума передоплати не відшкодовується, послуги з боку Виконавця вважаються повністю виконаними.

7.9. Виконавець має право відмовити у наданні послуг без повернення коштів у разі: виявлення недостовірних даних, наданих Клієнтом; неявки Клієнта або явки з запізненням до місця зборів; відмови Клієнту у відвідування зони державними органами.

7.10 У випадку порушення Клієнтом правил та інструкцій перебування в Чорнобильській зоні відчуження, представник Виконавця або компетентні органи мають право перервати відвідування без пояснення причин Клієнту. В такому випадку сума передоплати або оплати не повертається, послуги з боку Виконавця вважаються повністю виконаними.

7.11 Клієнту або його представникам заборонено замінювати зареєстрованих осіб іншими в день відвідин на місці подачі транспорту. В такому випадку сума передоплати не повертається, послуги з боку Виконавця вважаються повністю виконаними.

7.12 Якщо з будь-яких причин, які не залежать від Виконавця, послуги не можуть бути надані, то кошти Клієнту не повертаються та зобов'язання Виконавця вважаються виконаними повністю.

7.13 У випадку відмови Клієнту в відвідуванні Чорнобильської зони відчуження з боку Служби Безпеки України або органів Міністерства Внутрішніх Справ до настання дати відвідування, Клієнту повертається передоплата вартості послуг, за винятком комісії в розмірі 5% від суми передоплати і банківської комісії. У випадку відмови Клієнту в відвідуванні Чорнобильської зони відчуження в день відвідин, передоплата вартості послуг не повертається.

7.14 Незатребувані кошти протягом шести місяців з моменту оплати, які не були використані Клієнтом для отримання послуг від Виконавця після перебігу зазначеного терміну визнаються як оплата за використання системи сайту сhernobyladventure.com і не підлягатимуть поверненню.


8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


8.1 Виконавець зобов'язаний надати послуги Клієнту в повному обсязі і належної якості.

8.2 Виконавець зобов'язується повернути грошові кошти Клієнта в повному обсязі в разі неможливості виконати своїх зобов'язань протягом 7 банківських днів.

8.3. Виконавець має право вносити зміни в цю Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни своєчасно публікуються і знаходяться в загальному доступі в мережі Інтернет. Користування Замовником послугами Виконавця після внесення змін до тексту Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.

8.4 Клієнт зобов'язаний детально ознайомитися з умовами Оферти, надати достовірну, повну і точну інформацію про себе і третіх осіб, оплатити в повному обсязі послуги Виконавця, своєчасно з'явитись до місця збору учасників відвідування зони в належному стані, дотримуватись правил відвідування зони відчуження, заздалегідь попередити Виконавця про обставини, наслідки яких можуть спричинити збитки Виконавцю. 

8.5 У випадку наявності вини Виконавця, Клієнт має право оскаржити надані послуги через звернення в службу підтримки або суд, отримати грошову компенсацію в розмірі, що не перевищує сплачену Виконавцю вартість послуг.

8.6 Адміністрація ресурсу сhernobyladventure.com не несе відповідальність за працездатність і/або захищеність інформаційних каналів зв'язку, що використовуються Клієнтом для звернення до інтернет ресурсу Виконавця, а також за збереження інформації, отриманої Клієнтом відповідно до умов цієї Оферти.

8.7 Виконавець не несе відповідальність за програмні збої, що  виникли не з вини адміністрації; за відсутність доступу до ресурсу з причин проведення технічних робіт; за можливі збитки Клієнта викликані тимчасовою недоступністю ресурсу не з вини Виконавця.

8.8 При відсутності зворотного зв'язку з Клієнтом, Виконавець знімає з себе всі зобов'язання в разі настання форс-мажорних обставин, перенесення дати відвідування, відмови у відвідуванні Клієнтом Чорнобильської зони відчуження з боку державних органів України.

8.9 Виконавець не несе будь-якої відповідальності за затримку та очікування на контрольному пункті пропуску до зони відчуження, які сталися не з вини Виконавця.

8.10 Виконавець не несе будь-якої відповідальності за протизаконні дії Клієнта, порушення останнім чинного законодавства України. В таких випадках Клієнт самостійно повністю відповідає за порушення чинного законодавства України. 

8.11 Якщо Клієнт вчинив будь-які протиправні дії та як наслідок спричинив збитки Виконавцю, то Клієнт повністю відшкодовує спричинені збитки Виконавцю в повному обсязі.  


9. ФОРС-МАЖОР


9.1 Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які Сторона не могла передбачати та запобігти розумними заходами. 

9.2 До форс-мажорних обставин відносяться пожежа, повінь, землетрус та інші стихійні лиха, війна і військові дії будь-якого характеру, рішення вищих державних органів, державного агентства з управління Чорнобильською зоною відчуження, адміністрації Чорнобильської зони відчуження, Служби Безпеки України та ін., які не дають можливості Сторонам виконати свої зобов'язання за цим Договором. У таких випадках термін, прийнятий на себе кожної зі сторін цього Договору, автоматично подовжується на час, протягом якого будуть діяти форс-мажорні обставини, або Виконавець має право анулювати замовлену послугу, а Клієнт - відмовитися від послуги.

9.3 У випадку дій або рішень з боку державних органів України, які тягнуть за собою закриття Чорнобильської зони відчуження для відвідування представниками громадськості Виконавець пропонує Клієнту альтернативні доступні дати для відвідування або повернення коштів, за винятком комісії в розмірі 5% від суми передоплати Клієнта і банківської комісії.


10. РІШЕННЯ СПІРНИХ СИТУАЦІЙ


10.1 Кожен користувач ресурсу і Клієнт має право на звернення до служби підтримки ресурсу chernobyladventure.com в разі якщо у нього виникли труднощі при використанні системи або в момент отримання послуг, а також до керівництва в разі конфліктних, спірних чи інших ситуацій.

10.2 Всі виникаючі конфліктні, суперечливі чи інші ситуації між Виконавцем і Клієнтом врегульовуються за допомогою двосторонніх переговорів між Сторонами на основі взаємоповаги, і керування пунктами цього Договору.

10.3 При неможливості досягнення згоди, суперечки, що виникли підлягають вирішенню в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

10.4 З усіх інших питань, що не передбачені цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.


11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ


11. Взаємини Сторін за цією Офертою засновані на принципі нерозголошення комерційної таємниці і конфіденційної інформації, отриманої Сторонами в ході виконання умов цього Договору. При цьому під терміном «конфіденційна інформація» у Договорі розуміється як документована, так і не документована інформація, а саме:

11.1. будь-яка інформація про предмет Договору і про прийняті на себе Сторонами зобов'язання;

11.2 будь-яка інша інформація, визнана комерційною таємницею відповідно до правил ділового етикету або інших загальновідомих вимог.

11.3. Кожна зі Сторін зобов'язується зберігати комерційну таємницю і конфіденційність технічної, технологічної, фінансової, правової, комерційної й іншої інформації, що отримана в ході виконання Сторонами цього Договору. 

11.4 Сторони зобов'язуються не розголошувати третім особам інформацію, документацію й інші дані, що мають комерційну цінність, про умови даного Договору незалежно від того, чи виражені вони в письмовій формі чи ні, і незалежно від терміну давнини такої інформації. У випадку порушення зазначеної умови, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні заподіяні цим збитки в повному обсязі.


12. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ


12.1  Режим роботи Виконавця кожної неділі з 10.00 до 18.00 з понеділка по суботу включно.

12.2 Клієнт або користувач системи ресурсу chernobyladventure.com гарантує що не використовуватиме систему в інших цілях, ніж зазначених в Договорі. 

12.3 Клієнт або користувач системи ресурсу chernobyladventure.com гарантує дотримання всіх авторських прав на матеріали розміщені на ресурсі.

12.4 Виконавець в праві змінювати умови і текст Оферти без попередження і повідомлення Клієнтів, користувачів, агентів, контрагентів, партнерів.

12.5 Ця Оферта визнається Сторонами головним документом в офіційних взаєминах між Клієнтом і Виконавцем. 

12.6 Ця Оферта набуває чинності з дати розміщення на інтернет ресурсі Виконавця і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до цієї Оферти.

12.7 Виконавець має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Клієнта  у разі порушення Клієнтом умов цієї Оферти або Правил відвідування зони відчуження.

+
Не поспішайте закривати сторінку

Ви точно ознайомилися з усіма пропозиціями і акціями нашої компанії?